Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Ahinsa, satja, altruismus

Podstata pravdy – satja

O pravdě se mnoho mluví, za pravdu lidé bojují, neustále jí řešíme a usilujeme o její prosazení (z vlastního stanoviska), ale kde se jí můžeme skutečně dobrat? Má-li být pravda skutečnou pravdu, pak musí být objektivní a věčná.

číst více

Ahinsa v jógové praxi

Ahinsa je jedním z nejdůležitějších pokynů ke zdrženlivosti (jama) pro adepta klasické jógy. Nenásilí je harmonie, násilí je disharmonie. A to na všech úrovních a za všech okolností.

číst více

Subham astu sarvadžagatam

Šťastni ať jsou všechny živé bytosti. V praxi cesty klasické jógy především karmajogín usiluje o štěstí ostatních bytostí a celý svůj život tomuto poslání podřizujeme. Ptá se: „jak ti mohu pomoci, abys byl šťastný? Co mám proto udělat?“ Karmajogín se ptá ovšem svým srdcem.

číst více