Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Aplikovaná védská jóga

Jak naslouchat tibetským mísám

Mnozí z nás již máme osobní zkušenost s tibetskými mísami. Už jsme viděli, jak vypadají, jak znějí a také jsme se možná i zúčastnili nějaké muzikoterapie, koncertu či meditace. Většinou se necháváme unášet nevšedními tóny, kouzelnými asociacemi, nepopsatelnými a příjemnými pocity. Přesto si troufám tvrdit, že jsme tímto zdaleka nevyčerpali možnosti, jaké nám tibetské mísy nabízejí.
Sami Tibeťané o mísách tvrdí, že kdo poznal jejich tajemství zvuku, poznal tajemství vesmíru. Má se tím bez nadsázky na mysli, že pootevírají dveře k poznání podstaty a …

číst více

Praxe aplikované védské jógy

Co je důležité v praxi klasické védské jógy

Úmysl. Ujasněte si, proč se chcete věnovat józe, neboť naše úmysly dávají našemu životu tu pravou tvář. Ale není třeba se tím trápit, neboť jak budete nabývat nových zkušeností a rozšiřovat si povědomí, budete zcela jistě „posouvat“ i své úmysly. Tato schopnost evoluce úmyslu je důležitější než úmysl samotný, úmysl prvotní.
Empirie, poznání. Naše osobní zážitky a zkušenosti jsou vždy na prvním místě. Jóga je především zážitková „metoda“ v procesu poznávání. Vždy by měl dominovat …

číst více

Klasické védské pojetí cesty jógy

Jóga vychází z historických tradic Indie a tak je také třeba vnímat její obsah i formu. Týká se to zvláště všech praktikujících adeptů jógy, kteří jsme od svého narození bytostně spjati s prostředím evropské křesťanské kultury, což se odráží nejen na způsobu našeho každodenního života, uspořádání společnosti, ve které žijeme a plníme své každodenní povinnosti, společném sdílení národních či společenských tradic a hodnot, ale především ve způsobu našeho myšlení a chování, neboť na pozadí těchto předpokladů se odráží naše vnímání reality. …

číst více