Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Celistvost a jednota

Princip jin a jang

Učení o dvou principech jin a jang je ve své podstatě principem polarity jednoty. Čínský taoismus (Tao – Cesta) pomocí těchto principů vysvětluje podstatu všech věcí a jevů, vyskytujících se v přírodě, v našich životech, organismu a v celém vesmíru. Mezi nimi existuje trvalé „soupeření“, aniž by jeden bez druhého mohl existovat. Toto vzájemné působení se pak projevuje formou životní energie.
Lao´c ve svých verších v Tao-te-ťing (Kniha o Tao) vystihuje svůj vjem z vnitřního vzájemného působení jin a jang: „Jak tiché, jak prázdné! Stojí …

číst více

Synergie celistvosti

Naše existence je založena na několika vzájemně interaktivních komunikačních „vrstvách“ bytí, či chcete-li v několika úrovních našich projevů. O čem hovořím? Zkrátka každý z nás (či naše lidská identita, jako věčné bytosti) se projevuje nejen na úrovni fyzické, ale na úrovni vědomí, ale i duchovně, přestože nutně nemusíme žít aktivním a vědomým duchovním životem. To je totiž zásluha naší genetické výbavy věčné podstaty, která je nezávislá na našem vědomí či víře. Naše bytí se tedy projevuje na všech těchto úrovních a to prostřednictvím „fyzického …

číst více