Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Čtyři cesty jógy

Karmajóga

Abychom nejen pochopili, ale především byli schopni naplňovat poznání v praxi našich životů prostřednictvím služby, musíme chtě nechtě „vyjít z moře nevědomosti a vstoupit do moře čistého vědomého poznání“. V tomto ohledu velmi zřetelně hovoří Rgvéda ve svém verši IX.73.1.: „Čluny Pravdy vezou lidi dobrých skutků přes oceán nevědomosti“. Odstranění nevědomosti je klíčem k naplněné aspirace prostřednictvím karmajógy.
Důvodem, proč se lidstvu doposud nepodařilo odstranit utrpení je strach a sobectví lidí, neochota být dobrý pro ostatní. Ke skutečnému a trvalému odstranění utrpení z …

číst více

Radžajóga

Radžajógou, neboli aštanga jógou (osmistupňová stezka), je nazýván Pataňdžaliho systém jógy, který vznikl asi kolem roku 300 př.n.l. Pataňdžali je zcela právem označován za „otce jógy“, který sice není jejím původním tvůrcem, ale tento systém upravil a uspořádal do logického a použitelného celku a následně byl jejím prvním vydavatelem. Radžajóga je ucelený, integrativní systém umožňující dosáhnout cíle adepta jógy a jeho užitku v každodenním životě.
O Pataňdžalim se nedochovala žádná svědectví pouze jeho nejznámější dílo Jógasútra, souhrn seřazených aforismů (tj. krátká literární forma reflexního …

číst více

Džňánajóga

Jóga, která využívá intelektuální stránku člověka, se nazývá džňánajóga. Přesto je výhradně cestou „zevnitř dovnitř“, s aktivním zapojením naší mysli, vědomí. Je cestou „osobního zkoumání“ sebe sama, naší podstaty a osobní dharmy v tomto životě. Je to jóga mimosmyslové moudrosti a hlubokých vnitřních vjemů, zážitků, stavů blaženosti, cesta vedoucí přímo k naší podstatě, skutečnému Já. Je to zážitek čistého stavu bytí za myšlenkami, za myslí. Je to proces hledání Pravdy. Vzhledem k propojení této cesty vědění s naším reálným bytím zde …

číst více

Bhaktijóga

Bhaktijóga je opravdové a upřímné hledání Boha. Hledání, které začíná, probíhá a končí v Lásce. Mezi Poznáním (džňána) a Láskou (bhakti) není ve skutečnosti tak velký rozdíl, jak by se na první pohled mohlo zdát. Obě se nakonec setkávají v jednom bodě – u Boha. Tak je tomu rovněž i s Pataňdžaliho jógou (radža), která je prostředkem k dosažení osvobození, a nikoliv jako nástroj k manipulaci lidí a následně jejich zklamání z nereálného očekávání snadné dosažitelnosti cíle.
Když člověk, místo aby …

číst více