Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Džňána a osobní prožitek

Poznání skutečného Já

Návody, jak poznat své skutečné Já a také v něm trvale spočívat, nám poskytl jeden z největších učitelů džňána (jóga poznání vlastní podstaty) Šrí Ramana Mahariši metodou sebedotazování a rovněž u nás Eduard Tomáš se svojí ženou Mílou.
To skutečné a nezastřené Já, naše Podstata, je transcendentálním, všudypřítomným vědomím a je neustále součástí universálního vědomí, je projevem Božské podstaty. Ve védském pojetí je toto skutečné Já átmanem (v Číně tao, v Japonsku zen a v křesťanské tradici království Boží). Skutečné Já …

číst více