Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Harmonický půst

Co je to harmonický půst

O harmonickém půstu zde hovoříme především v souvislosti s praxí klasické védské jógy. Nejedná se proto o nějaký obecně používaný odborný termín, nýbrž pojem „harmonický“ zde vyjadřuje spíše základní principy čerpající z védských tradic klasické jógy. Naznačuje hlavní smysl a zaměření půstu.
Obecně je půstem myšleno cílené hladovění nebo chceme-li odmítnutí potravy, a to z jakýchkoli pohnutek či důvodů (viz. mnohé duchovní tradice, očistné detoxikační programy, podpůrné léčebné programy, redukce tělesné váhy apod.). Hlavním charakteristickým rysem obecně známého půstu je čerpání energie a všech potřebných látek pro fungování těla …

číst více

Příprava na harmonický půst

Je to velmi důležité období, které nás jednak připraví na půst, jak po stránce tělesné, mentální i spirituální. Postupně a nenásilně získáváme v tomto čase jednu zkušenost po druhé, jak reaguje naše tělo na různé změny ve stravovacích návycích, naše mysl na postupnou změnu úhlu pohledu na naše tělo, výživu, ale i sebe sama. Avšak to nejzásadnější spočívá v tom, že postupně odhalujeme náš „vnitřní úmysl“, proč chceme podstoupit půst nebo i jestli vůbec chceme půstem projít a v jaké …

číst více

Jak harmonický půst probíhá

Harmonický půst probíhá především kontinuálně a na všech úrovních, i když si to v jeho průběhu ani nemusíme zcela uvědomit. V kontextu praxe klasické védské jógy to ve svém důsledku není „pouze“ o prostém stravovacím půstu! Je však dobré mít na paměti, že v každém okamžiku probíhá v našem těle mezi každou jeho buňkou, v naší mysli a mozkových buňkách, a dokonce i ve všech buňkách mikrobiomu (to jsou buňky mikroorganismů od nepaměti žijící v symbióze s lidskými buňkami), tisíce a tisíce vzájemných interakcí, …

číst více

Jak ukončit harmonický půst

V tomto stadiu jde nejen o přechod k „normální“ stravě, ale především o prostor na doznívání zkušeností získaným v průběhu půstu a následné využití v následujícím období (tělo, mysl, duch). Přijde-li k rozšíření poznání a posun k dosud nepoznanému, pak je každý takový půst užitečným počinem a skutečným milosrdenstvím.

číst více