Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Harmonie a rovnováha

Harmonizace v praxi klasické védské jógy

Samou podstatou klasické jógy je harmonie rezonující s universálním vědomím. A tato harmonie není stavem, nýbrž procesem neustálého harmonického „ladění“, jehož se zúčastňují nejen naše buňky celého živého organismu (tedy i geny, neurony, buňky orgánů atd.), ale pomáhají mu rovněž všechny mikroorganismy, žijící v symbióze s lidskými buňkami. Tedy vhodnější je z pohledu jógové praxe hovořit o harmonizaci. Má-li být dosaženo harmonie, blaženého stavu samadhi, sjednocení se skutečným JÁ, splynutím s božskou podstatou, pak se musí zapojit významná síla a tou …

číst více

Stav harmonie a rovnováhy

Velmi často, a to i v jógové praxi, jsou pojmy harmonie a rovnováhy vnímány jako adekvátní synonyma jednoho a téhož stavu. Rád bych s využitím védských principů objasnil diametrální rozdíl mezi harmonií a rovnováhou a rovněž na těchto pojmech vysvětlil smysl klasické jógy, k čemu by měl směřovat její užitek.
Stav harmonie je přirozenost Vesmíru, našeho skutečného JÁ. Je to prostředí manifestace přirozenosti na všech úrovních a ve všech ohledech. Naproti tomu rovnováha je vždy výsledkem nepřirozeného zásahu, jež nikdy nemůže …

číst více

Harmonie jin a jang

Jin a jang ačkoliv se na první pohled zdá, že jsou to dva protiklady vzájemně oddělené, jedná se o na sobě závislé síly jedné existence, podstaty, které na sebe vzájemně a nepřetržitě působí a ovlivňují se. Navenek však mají „za úkol“ působit harmonicky a udržovat rovnováhu kruhu. Je to logické, neboť podstata světa je založena na harmonii a rovnováze. Je-li rovnováha narušena, tyto principy ve svém spolupůsobení provedou takové změny, aby neustále kompenzovaly působení protipólu.
I když každý princip v sobě nese rozdílnou …

číst více