Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Hathajóga Pradípiká

Úvod

Předkládám k pochopení smyslu a cíle hathajógy neupravený překlad díla Svatmaram Svamiho k Hatha – Yoga Pradipika, jehož autorem je Karel Weinfurter (Lampa k hatha jógu). V roce 1936 jej vydalo nakladatelství Zmatlík – Pališka, knihkupectví Praha. Toto velmi cenné dílko autor překladu rovněž doplnil svými užitečnými komentáři, které však zde vzhledem k jejich rozsahu neuvádím.
Jsou zde osvětleny mnohé pravdy sahající až k védským kořenům jógy. Pozorný a vědomý čtenář (i již zasvěcený do základů jógy) bude zcela jistě číst …

číst více

I. Ásany

Pozdravuji tě, První Pane Šivo, který jsi naučil Parvati nauce hatha-vidya, tj. kroku k dosažení nejvyšší radža-jógy.
Swatmarama jógi, když pozdravil svého vůdce, vysvětluje nauku hatha-jóga jedině k dosažení radža-jógu.
Těm, kteří bloudí ve tmě, různých sekt, které jsou ve sporech a kteří nemohou dosáhnouti rádža-jógu, nabízí milosrdný jógi Swatmarama světlo hatha-vidya.
Gorakša a Matsyendra znali dobře hatha-jógu. Jógi Swatmananda naučil se jí od nich jejich laskavostí.
– 9. Šiva, Matsyendra, Sabara, Ananda, Bhairava, Churangi, Meena, Gorakša, Virupakša, Bilesa, Manthana, Siddhi, Buddha, Kanthadi, Korantaka, …

číst více

II. Pránajama

      1.Když se jógin zdokonalil v pozicích, má cvičiti dýchání podle návodu svého gurua, přičemž musí ovládati svoje smysly a zachovávati výživnou a skromnou dietu.

Když dech bloudí, to je když jest nepravidelný, tu je také mysl nestálá, ale když je dech tichý, je také tichá mysl a jógi žije dlouho. Proto máme dech zadržovati.
Praví se, že člověk žije jen potud, pokud má dech v těle. Když dech odešel, praví se, že člověk zemřel. Proto je třeba cvičiti pranajámu.
Když jsou nádis (průchody) …

číst více

III. Mudry

     1.Tak jako Ananta, vladař hadů, podporuje tento celý vesmír s jeho horami a lesy, tak kundalini jest hlavní podporou veškerých jogínských cvičení.

Když kundalini spí, je probuzena milostí gurua a pak veškeré lotosy a uzle pronikne. Potom prána prochází královskou cestou – sušumnou. Pak je mysl zastavena a jógi oklame smrt.
Sušumna jako velká prázdnota, brahmaramdra jako velká cesta – vše to se vztahuje na jednu a touž věc.
A tak jógi má pečlivě prováděti různé mudry, aby probudil velkou bohyni kundalini, …

číst více

IV. Samadhi, Nada

     1.Klaníme se guru Šivovi, jenž má tvar hada, bingu a kala. Člověk, který je jim oddán, dosáhne stavu, ve kterém je osvobozen od Máji.

Nyní počínám jednati o stavu samadhi, který je nejvýtečnější a jenž: ničí smrt, vede k věčné blaženosti a jenž přináší nejvyšší štěstí, kdy jsme vstřebáni Brahmou.
– 4. Radža – jóga, sandhi, Unamni, Manonmani (nesmrtelnost, koncentrace), šunyašunya (prázdnota a přece ne prázdnota), parama, pada (nejvyšší stav), amanaska (zadržení změn v mysli), niralamba (bez podpory), niradžana (čistota), dživanmukti …

číst více