Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Jóga sútry

Samádhipáda – I.Vývoj sebe sama

Tímto bude vysvětlena jóga.
Jóga je zastavení proměn mysli (čittavritti).
Pak je poznávající (drašta) ustálen v sama sobě.
Jinak se ztotožňuje s proměnami (vrittis).
Je pět proměn; příjemné a nepříjemné.
Jsou to: pravdivé poznání, nepravdivé poznání, sebeklam, spánek a vzpomínky.
Pravdivé poznání je z přímého zření, zjemnělého rozlišení a z výroků véd.
Nepravdivé poznání je představa, která není založena na opravdové podobě.
Sebeklam je představa sdělená slovy a je odlišná od skutečnosti.
Spánek je stav, v němž je zastaveno vnější vnímání.
Vzpomínka je připamatování si minulé zkušenosti.
Jejich ovládnutí se získá …

číst více

Sadhanapáda – II. Vývoj vlastností

Askeze, studium a oddanost k íšvara je jóga oddanosti.
Jóga oddanosti vede k dosažení samádhi a odstranění utrpení.
Nevědomost, sebeláska, přítažlivost, odpor a strach před smrtí způsobují utrpení.
Nevědomost je příčinou čtyř ostatních, které jsou: dřímající, zeslabené, potlačené nebo vyvinuté.
Nevědomost zaměňuje pomíjivé s nepomíjivým, čisté s nečistým, strastiplné s radostným a jsoucno s nejsoucnem.
Sebeláska vzniká když se poznávající ztotožňuje s tím, co poznávané zrcadlí.
Přítažlivost je touha po rozkoši.
Odpor je touha po bolesti.
Strach před smrtí je sycen vlastní silou a tkví v odloučení od …

číst více

Vibhútipáda – III. Vývoj schopností

Dháraná je zaměření mysli na jediný bod.
Dhjána je nepřerušované spojení mezi myslí a objektem.
Samádhi je čisté vědomí, ve kterém v mysli zůstává jenom podstata objektu.
Těmto třem dohromady říkáme sanjama.
Úspěšná (sanjama) je přímé zření.
Je možná ve všech odvětvích (jógy).
Poslední tři jsou niternější než předcházející.
Ale i tyto (tři) jsou vnější v porovnání s nirbídža samádhi.
Uklidněním všech vjemů nastává vědomé ovládnutí všech změn mysli.
Mysl si začne uvědomovat sama sebe.
Podstata mysli (čitta) zaměřená na jeden bod zažívá sama sebe.
Jednobodové zaměření (ékagrata parinama) se vyznačuje …

číst více

Kaivaljapáda – IV. Vývoj osvícení

Dokonalost (siddhis) získáme zrozením, omamnými látkami, mantrou, askezí nebo samádhi.
Důvodem zániku prakrti jsou proměny z jednoho druhu (jati) do druhu jiného.
Skutky nejsou přímými příčinami proměn, ale odstraňují překážky, tak jako voda přirozeně zavlažuje rýžové pole, když se odstraní překážky v jejím toku.
Individualita způsobuje vznik proměn mysli.
Jsou různé proměny mysli, ale všechny jsou ovládány prvotní proměnou.
Z těchto (prvotních) je proměna vzniklá meditací nedotčená tužbami.
Skutky jógína nejsou dobré, ani špatné. Skutky ostatních jsou dobré, špatné nebo smíšené.
Tyto tři dávají vzniku dojmům podle …

číst více