Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Karma a stav vědomí

Karma jako závislé vznikání a zanikání

Závislé vznikání je základním klíčem k obecnému pochopení vnímání reality. Je rovněž nezbytnou podmínkou k pochopení základů pravdy o utrpení v našich životech, a proč je život takový, jaký je. Mám za to, že nebude na škodu, když se velmi stručně zmíním o základních myšlenkách tohoto učení a nechť si každý sám učiní vlastní závěry o užitečnosti těchto pravd či o tom, zda jsou v souladu s našimi názory a myšlením. Pro mne osobně znamenalo pochopení principů závislého vznikání zcela zásadní změnu v životě, ve vnímání …

číst více