Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 1

Posaďte se do meditačního sedu nebo do křesla, pozorujte uvolněně svůj dech. Postupně jej zpomalujte až na polovinu normálního cyklu – ne hned, ale postupně, třeba v průběhu několika dní. Doporučuji tento pokus o meditaci zkoušet každý den jedenkrát, dvakrát i třikrát.
A nyní utkvěte pevně na tázacím postoji „Co jsem Já?“. Všechny vaše myšlenky, starosti, nápady, žádosti i vzpomínky, prostě celý obsah vašeho vědomí, vypusťte ze své pozornosti, a to tím, že jej budete pokládat za poznatelný předmět nebo předměty, …

číst více

Meditační cvičení 2

V představě nadechněme na konci páteře zvuk ÓM a veďme jej s dechem středem páteře zdola nahoru až nad temeno hlavy, a to po dobu asi šesti vteřin. Tam zadržíme dech na jednu nebo dvě vteřiny, načež vydechneme opět zvuk ÓM z temene hlavy až do konce páteře. Zvuky nejsou slyšet, vše se odbývá jen v představě. Toto je jeden dechový cyklus a my jich provedeme patnáct až jedenadvacet. Ze začátku ale stačí patnáct.
Poté zaměříme svojí pozornost na oblast našeho …

číst více

Meditační cvičení 6

Pohodlně se posaďte a uvolněte. Otázku „Co jsem Já?“ držíme jemně, ale pevně ve svém duchovním srdci, až se stane jednobodovou. To sive vypadá jednoduše, ale v samotné praxi, jak už sami víte, se to nemusí vždy jako jednoduché jevit. Je tomu tak proto, že vám kolem této otázky mimoděk začnou vystupovat nežádoucí myšlenky a vjemy. My jich nedbáme. Chováme se tak, jako by tam žádné překážky nebyly. To je soustředění neboli koncentrace.
Pozor! Teď budeme tiše hledat kořen myšlenky „já“. …

číst více

Meditační cvičení 3

Najděte si klidné, ničím nerušené místo, podlahu někde v koutě pokoje, gauč nebo i pevnou postel a lehněte si naznak, bez polštáře, ruce podle těla dlaněmi nahoru. Uvolněte všechno napětí, zvlášť kolem lícních kostí. Pak začněte v představě nadechovat chodidlem levé nohy zvuk ÓM, který povedete spolu s dechem vzhůru po levé straně těla až nad hlavu (asi šest vteřin). Nad hlavou jednu až dvě vteřiny dech zastavíme, načeš vydechneme opět tentýž zvuk ÓM zvolna po pravé straně těla až …

číst více

Meditační cvičení 4

Usedněme do některé z pohodlných jógových pozic, pokud jste na ně zvyklí (např. do siddhásany) nebo jen tak na židli či do křesla a zavřeme oči. Nyní nadechnutím vedeme dech vzhůru středem páteře od jejího dolního konce spolu se zvukem ÓM až nahoru nad hlavu (asi šest vteřin). Nad hlavou na jedne až tři vteřiny zastavíme dech, načež opět vydechneme rovněž středem páteře dolů až do kostrče znovu zvuk ÓM (zase asi na šest vteřin). Toto je jeden cyklus. Tento cyklus …

číst více

Meditační cvičení 7

Klidně usedněte a úplně se uvolněte. Na počátku si trochu pomůžeme pránajámou čili dechovým cvičením. Nadechněte od konce páteře směrem vzhůru středem páteře (tzv. sušumnou) pranavu, tedy prazvuk Óm, a veďte ji s dechem až nahoru nad hlavu (celkem asi šest vteřin). Nad hlavou zadržíme dech asi na jednu až dvě vteřiny, načež při výdechu vedeme dech dolů páteří až k jejímu konci – kostrči (zase asi šest vteřin). To je jeden cyklus, který opakujeme podle pokročilosti čtrnáctkrát až jednadvacetkrát. Na …

číst více

Meditační cvičení 5

Usedněte  a zavřete oči (na konci meditace je můžete nechat otevřené), zklidněte tělo a dech a s láskou a oddaností obraťte pozornost do duchovního srdce na své vlastní vnitřní neosobní jáství. To má své zvláštní místo právě ve vaší hrudi, ve vašem duchovním srdci, to jest tam, kam mimoděk ukážeme prstem pravé ruky, když řekneme „já“. Nyní se naprosto uvolněte, povolte jakékoliv vnitřní i zevní napětí. Tak jak je to popsáno v předcházející lekci.
Zůstaňte klidnými, vůbec se nevzrušujte, nic zvláštního …

číst více

Meditační cvičení 8

Usaďte se v klidu do nějaké příjemné pozice nebo třeba jen do křesla či na židli a pomalu dýchejte. Zvolna uklidňujte dech a pozorujte ho. Tím utišujeme myšlenky, redukujeme jejich rozvětvenost a zvolna se spolu přibližujeme ke středu bytí. A ještě si trochu pomůžeme: stahujme pomaloučku pozornost do středu našeho duchovního srdce a uvědomujme si, že tento střed má nejměnší rozměry v čase i prostoru.
A nyní uvažujte o vědomí jako o svědku nebo o světle všeho, co je. Tento svědek …

číst více

Meditační cvičení 9

Toto cvičení není a priori směřováno dovnitř jako u standartní meditace, nýbrž k poznání teď.  Usedněte měkce a pohodlně, buď do nějaké ásany, jógové pozice, na kterou jste zvyklí, nebo do křesla či na židli, a dbejte, aby vás po dobu meditace nikdo nerušil. Pak se klidně zamřte na dech. Dech souvisí s myslí.
Dýchejte normálně a stále si v přítomnosti uvědomujte váš vlastní dechový rytmus. V přítomnosti se tento rytmus jakoby odehrává jedině v teď. Nepočítejte ho, neurychlujte ho, nezpomalujte …

číst více

Meditační cvičení 10

Hluboké analytické zkoumání je základním předpokladem duchovního úspěchu, který vyvrcholí v nirvisakalpasamádhi. Toto cvičení spočívá v tom, že si po provedení analýzy, že nejsme tělem ani myšlenkami, prostě řekneme: Jsem existencí-vědomím-blahem (sat-čit-ánanda), nepřipoutaný, samozářící a prost duality.Je to archaický, starodávný a snad i zastaralý způsob hledání a zkoumání Pravdy, který vyžaduje zvýšenou soustředěnost. Při tomto cvičení žák myslí dále: Já jsem svědkem, nejvnitřnějším Já. Předmětem jeho meditace je tedy neduální Já, jež je prosto touhy, pojmů atd., což je svatá …

číst více

Meditační cvičení 12

Naprosto se uvolníme, ponořme se náhle a hluboko, přehluboko do svých duchovních srdcí a uvědomme se tak jako čistá jsoucnost, čisté bytí v pozadí myšlenek. Za okamžik budeme moci pociťovat hřejivý pocit v srdci. Stále hlouběji se přitom noříme do čisté jsoucnosti duchovního srdce. Nyní vysledujeme myšlenku „já“ a upřeme na ní pozornost. Vlastně je to upření pozornosti na pozornost samotnou. Držíme jí vroucně, oddaně a jemně, s láskou a odevzdaností, až se začne rozplývat a projasňovat.
Když provedeme tuto introverzi …

číst více

Meditační cvičení 11

Usadíme se jako obvykle pěkně do klidu a nejdříve se pokusíme stáhnout světlo vědomí z jemných psychických průduchů (nádí) v těle a soustředit je v sušumně, v páteři, odkud vzešlo. To je naše centrální nádí. Dýcháme pomalu. Nadechujeme zvuk ÓM na konci páteře a vedeme jej sušumnou nahoru až nad hlavu, zde chvilku (jednu až dvě vteřiny) setrváme bez dechu, pak jej vedeme páteří zpátky dolů až do kostrče. To je jeden dechový cyklus. Provedeme jich celkem 21.
Jak víme, duchovní …

číst více

Meditační cvičení 13

S láskou a oddaností stáhněme pozornost do duchovního srdce a zůstaňme tak. Nyní přesuňme pozornost do páteře (do sušumny) a dýchejme v ní zvuk ÓM – nádechem nahoru nad hlavou, tam na jednu až dve vteřiny zadržme dech a vydechněme směrem dolů až do konce páteře. Tento cyklus opakujme jedenadvacetkrát. Dělejme to oddaně, odevzdaně a s láskou a velmi, velmi jemně. Sledujem jak ÓM prochází páteří, jak jí pročišťuje až do průhlednosti a jak se všechny síly z psychických průduchů …

číst více

Meditační cvičení 14

Posaďte se klidně a nenuceně. Nadechujeme ÓM páteří (sušumnou) odzdola nahoru až do temene hlavy, tam vteřinu či dvě zastavíme dech a pak je zas vydechneme od temene hlavy páteří dolů až do jejího dolního konce. Postačí obvyklých jedenadvacet cyklů. Stáhněte přitom vědomí z celého těla do své páteře.
A nyní se postupně, ale naprosto klidně, zaměřte na oblast duchovního srdce, kde je tajný zdroj vašeho pravého jáství. Tam je středisko podstaty vašeho bytí. Obraťte se na toto centrum s láskou …

číst více