Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Podstata meditace na siddhi

Meditace na siddhi je meditační praxí k prohloubení prožívání a vnímání a to nejen životní energie – prány, její subtilní manifestaci – váju, na všech úrovních bytí, na všech úrovních naší bytosti. Je to přímá cesta k naší harmonizaci, pochopení naší Podstaty, splynutí. Siddhi jsou formy manifestace životní síly v nás a pomocí meditací poznáváme všechny její úrovně.

číst více

Meditace na svaru

Tato meditace se zaměřuje na vnímání jemného zvuku dechu, na ševelení dechu, na jemné vibrace vitální síly.

číst více

Meditace na váju

Tato meditace rozvíjí schopnost vnímání jemné životní energie vája a řízeného „motýlího dechu“.

číst více

Meditace na „dech života“

Po celou dobu této meditace ne pozorujeme, ale vnímáme svůj dech, jeho rytmus, řád, nekonečný tok života. Náš život začal prvním nádechem a skončí posledním výdechem. Mezi tím ve své podstatě není střídání nádechu a výdechu, nýbrž puls života, vlnění života, věčné bytí v toku energie. Je to ten nejjemnější vánek života naplňující nejen každou naší buňku, celý vnitřní prostor, ale i naší přítomnost, vnímání, pocity, myšlenky, vědomí sebe sama.

číst více

Meditace o božském světle

Podle Rgvédu je meditace o božském světle posvátným aktem zasvěcení. Tato meditace je zaměřena k samému Zdroji světla, původu všeho bytí, všeho, co je. Zde se jogín nachází v centru poznání a procitnutí, osvobození. Představa Zdroje božského světla, prány nositelky všeho živého, vitální síly, všude kolem nás, je velmi při této meditaci nápomocna. Alespoň zpočátku. Časem dochází ke splynutí se Zdrojem celou bytostí jogína. Toto božské světlo je zdrojem života, působí jako léčebná síla, síla, která probouzí naše skryté schopnosti …

číst více

Meditace na přítomnost

Základní a permanentní meditací je meditace na přítomnost, její trvalé prožívání a ztotožnění se.

číst více

Meditace na prostor mezi myšlenkami

Při této meditaci se zaměřujeme nejen na „mikroskopický“ prostor mezi myšlenkami (alespoň z počátku je velmi malý a těžko postřehnutelný), ale také na jeho postupné rozšiřování.

číst více

Meditace na vnímání vnímání

Tato meditace rozvíjí schopnost vnímání vnímání.

číst více

Meditace na vnímání sebe sama na buněčné úrovni

Tato meditace se zaměřuje na schopnost zmenšit svůj vnitřní prostor až do velikosti buňky či atomu, až do „velikosti“ jemnohmotné vibrující světelné částice. Svojí pozornost zaměřujeme na vnímání sebe sama na buněčné úrovni. Na této úrovni jsou uloženy všechny vzpomínky, zážitky, zkušenosti, životní období, nemoci, stresy apod. Pomocí této meditace můžeme dosáhnout „vyčištění“ buněčné paměti a návratu přirozenosti. Velmi účinným prostředkem je vizualizace toku světla ze Zdroje směrem ke každé buňce a její naplnění. Úroveň buňky vnímáme jako celistvý vnitřní …

číst více

Meditace na jediný bod

Tato meditace se zaměřuje na schopnost stát se nesmírně těžkých jako superhmota v jednom jediném bodě.

číst více

Meditace na maximalizaci vnitřního prostoru

Tato meditace se zaměřuje na schopnost rozšířit svůj vnitřní prostor do nekonečného vesmíru.

číst více

Meditace s vizualizací reality

Tato meditace se zaměřuje na rozvoj schopnosti manifestovat jakoukoli vizi do reality vlastního života a vládnout neomezenou vůlí se současným vzdáním se všech tužeb a přání. Základní metodikou je opakovaná vizualizace do stále hlubší podstaty předmětu vizualizace, do sebemenších detailů a to nikoli ve smyslu obsahovém, ale ve smyslu vnitřních vjemů a pocitů z působení energie obsahu (vyzařování prány).

číst více

Meditace na lehkost a průhlednost

Tato meditace se zaměřuje na schopnost stát se lehkým a průhledným jako všeobjímající vzduch, na schopnost vznášet se v prostoru.

číst více

Meditace na neomezenou rozpínavost

Tato meditace je zaměřena na schopnost neomezeně rozpínavého svého vnitřního prostoru jako nedílná součást procesu rozpínavosti vesmíru.

číst více

Meditace na prostor za oblohou

Jde o meditační techniku pozorování „jevů“ v prostoru za oblohou. Při zaměření pozornosti na tento prostor se mysl velmi rychle utiší a zastaví a mysl vnímá pouze sama sebe. Čiré vědomí nerozptylují žádné „vnější“ a ni „vnitřní“ podněty a impulzy. A přesně toto se nachází „za oblohou“.

číst více