Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Mentální handicap

Védská jóga pro osoby s mentálním a kombinovaným handicapem

Většinou odborná i laická veřejnost chápe pojem mentální retardace a postižení jako snížení úrovně rozumových schopností jedince v psychologii označovaných jako inteligence. Přitom zpravidla inteligenci chápe jako schopnost učit se z minulé zkušenosti a přizpůsobovat se novým životním podmínkám a situacím.
Navzdory svému zjevnému handicapu jsou však lidé se sníženou mentální schopností či vitalitou stále stejnými živými bytostmi jako všichni ostatní, tedy i tzv. „nehandicapovaní“. Co to znamená? Je to velmi prosté. Jsme na tom všichni stejně až na to, že někteří …

číst více