Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Mozek a neurony

Jóga a neuronová síť

Ne příliš často se setkáváme v dostupné literatuře praxe tradiční jógy k přímým souvislostem mezi účinky jógových technik a forem na tvorbu neuronové sítě, resp. aktivní přínos k transformaci synapsí (spojů mezi neurony). Když uvážíme, že mozek tvoří přibližně 100 miliard neuronů (mozkových buněk) a každá buňka má možnosti vytvořit 10 tisíc vlastních propojení s jinými buňkami, je to neuvěřitelný tvůrčí potenciál. Kvadrilión synapsí na sebe vzájemně a nepřetržitě působí v celistvé harmonické jednotě, spolupráci, synchronicity a sdílení. Další znamenitou a nepochybně převratnou zprávou je …

číst více