Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Mysl a myšlenky

Myšlenky a ego

Myšlenky ani ego nejsou samostatnými nezávislými „entitami“, ani nejsou skutečnou součástí nás samých. Jsou to pouze a jen produkty naší mysli a tedy jako takové jsou závislé na míře její aktivity. Nejsme tvořeni přicházejícími a odcházejícími myšlenkami, tužbami ega apod. Je to klam, ve kterém žijeme. Ve skutečnosti, když se zaměříme na samotnou myšlenku, časem zmizí, rozpustí se, nic po ní nezbyde. Myšlenky a ego jsou přechodnými stavy dokud v naší mysli dominují, dokud jim věnujeme svojí pozornost a věříme, …

číst více

Mysl a poznání

Své pravé přirozenosti nezávislé na našich smyslech a tužbách neustále ať vědomě nebo spíše nevědomě vnucujeme své přesvědčení o svých omezeních a sami sebe o této falešné pravdě neustále přesvědčujeme. Místo hledání skutečné pravdy o nás samých plýtváme veškerou energii na hledání „důkazů“ o falešné pravdě. Posilujeme tak existenci a vliv našich omezení, sami sebe paralyzujeme a zbavujeme se obrovského potenciálu schopností a možností. Pevné odhodlání je v procesu poznání nezbytné a velmi často nás udrží „na cestě“, povzbudí a …

číst více

Role mysli v praxi védské jógy

Naše mysl má v našich životech nezastupitelné místo. Nejen že produkuje všechny myšlenky, z nichž následně generuje naše úmysly, ale hraje zásadní roli v činnosti mozku. Má jednoznačně dominantní vliv na tvorbu neuronové sítě, utváření našeho podvědomí, našich životních a myšlenkových návyků, našich skutků apod. Bez nadsázky je mysl nejdokonalejším nástrojem lidstva, jež nepředčí žádný vědecký pokrok. Je to nejmocnější nástroj, který má každý z nás plně k dispozici, aby dosáhl pokroku ve svém životě po všech stránkách, ve všech ohledech.
Mysl …

číst více

Jóga a neuronová síť

Ne příliš často se setkáváme v dostupné literatuře praxe tradiční jógy k přímým souvislostem mezi účinky jógových technik a forem na tvorbu neuronové sítě, resp. aktivní přínos k transformaci synapsí (spojů mezi neurony). Když uvážíme, že mozek tvoří přibližně 100 miliard neuronů (mozkových buněk) a každá buňka má možnosti vytvořit 10 tisíc vlastních propojení s jinými buňkami, je to neuvěřitelný tvůrčí potenciál. Kvadrilión synapsí na sebe vzájemně a nepřetržitě působí v celistvé harmonické jednotě, spolupráci, synchronicity a sdílení. Další znamenitou a nepochybně převratnou zprávou je …

číst více

Jsme oběťmi dobra nebo zla?

Snad všichni věříme v to, že na světě existuje dobro a zlo. Každý s obojím máme osobní zkušenosti. Přemýšlím ale nad tím, kde se bere dobro a především odkud přichází zlo. Někdo oboje přeci musel stvořit, jako my jsme byli stvořeni, jako byl stvořen svět, ve kterém žijeme.
Jestli něco existuje, pak to muselo být stvořeno. A pokud pochybujeme o tom, že něco bylo stvořeno, pak zákonitě musíme s úspěchem pochybovat, zda vůbec nějaké dobro nebo zlo reálně existuje. Pokud ale připustíme, že dobro …

číst více