Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Náda a mantry

Posvátná Gájatrí mantra

Aum, bhúr bhuvah svah
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhímahi
Dhiyo yo nah pracodayát.

Gájatrí mantra je nejposvátnější védskou mantrou. Je doslova matkou všech manter společně pranavou OM. Upřímně hledajícímu nabízí kromě síly a útěchy světlo Nekonečného, blaženost Věčného a život Nesmrtelného. Má nezměrnou sílu světla Pravdy. Její účinky jsou pro každého meditujícího bez rozdílu nedocenitelné.
V poselství indické védské tradice se hovoří o čtyřech základních oporách – nohách gájatrí mantry. První nohou jsou dva základní smyslově poznatelné světy a prostor mezi nimi, Země a Vesmír (Nebesa); druhou …

číst více