Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Obecné principy

Jemné tělesné techniky

Tyto techniky slouží k přípravě těla i mysli na následné delší výdrže v ásanách. Dalo by se říci, že se jedná o jakési velmi subtilní krátké, nikoli však povrchní, výdrže. Slouží především k aktivizaci energií a celého organismu (pružnost, posílení, ztišení, zjemnění vnímání apod.).

číst více

Přípravná cvičení

Přípravná cvičení je v podstatě jakousi tělesnou „rozcvičkou“. Jednoduchá, zpravidla jemně dynamická cvičení bez výdrže (i když i zde lze jakýkoli cvik provádět jako ásanu – chceme-li).

číst více

Úvodem o ásanách

Ásana je sanskrtský výraz pro pozici těla. Tradice, která sahá až do dob staroindických véd, předávaná z Mistra na žáka, hovoří o nehybném setrvání v bytí uprostřed pohybů přírody, o vědomém odtažení mysli z neustálého pohybu a toku energie vyvolané našimi skutky. Je to klidné spočinutí uprostřed neustálého zmatku neklidné činnosti našich smyslů.
V této souvislosti hovoří učení o tantrách o pohybu vytvářeném nejjemnějšími vibracemi částic. Tento pohyb je v současném neustálém stávání se všeho, je procesem uvědomování tohoto stávání se. …

číst více

Jak provádět ásany a sestavy

Než se rozhodneme provádět ásany a sestavy, je dobré si uvědomit, že tělesné pozice jsou součástí cesty jógy k harmonii a sjednocení. Ásany nejsou cílem, nýbrž prostředkem, pomocí něhož se naučíme zvládat své tělo a mysl za pomocí dechových cvičení, jež jsou jejich nezbytnou součástí.
Ze znalostí Pataňdžaliho osmistupňové stezky aštanga jógy víme, že tělesným pozicím předchází jakýsi kodex jógy (podobný našemu křesťanskému desateru). Jednotlivé stupně však nelze chápat jako samostatné „předměty“, které když z nich „složíme“ zkoušku, procvičíme si je, můžeme se …

číst více

Podstata LOMA – VILOMA

Přestože zdrojem filosofie jógy je védánta jako směr monistické filosofie (základem existence světa je jediná podstata, jediný princip jako vše neprojevené a zdroj všeho projeveného), má vše projevené zdánlivě duální charakter. Znamená to, že rovnováha a harmonie „smyslové reality“ je postavena na jednotě protikladů. Takto chápe védská jóga základ projeveného bytí. Rovněž tak co se děje na úrovni jedné entity (jedince, události) a na jedné úrovni existence, děje se i na všech úrovních a v celostním měřítku. Tedy sestrváváme neustále …

číst více