Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Sebeuskutečnění

Cesta poznání sebe sama

Všude se hovoří v souvislosti s praxí jógy, ale i mnoha jiných duchovních tradic, že jedinou cestou ke skutečnému poznání je cesta poznání sebe sama. Duchovní texty rovněž v této souvislosti také hovoří o tom, že jsme tímto způsobem schopni měnit svět kolem nás. Jak tomu vše rozumět, nebo lépe řečeno, nemáme-li zatím žádné zkušenosti, jak to vše provést?

číst více

Cesta k sebeuskutečnění

Šrí Ramana Maharši říká, že sebeuskutečnění je stav jednoty se svým JÁ, s naší pravou Podstatou. Tou je setrvání ve vlastním JÁ „rozebráním, rozpuštěním“ myšlenek. Je to stav bez myšlenek, anebo chceme-li v našem světě, stav mezi myšlenkami. Sebeuskutečnění přináší dokonalý klid a štěstí, v trvalé přítomnosti a přirozenosti sebe sama. Ve stavu sebeuskutečnění adept zažívá vnější realitu mimo své ego, nezapojuje ho do procesu pozorování a vnímání. Obrací se neustále na vnitřní realitu vnímání sebe sama. Tento proud orientovaného vědomí …

číst více

Svrchované božské JÁ

Ať si to uvědomuje či nikoli, existuje svrchované božské JÁ a je přítomno neustále, všude, ve všem a za všech okolností. Klasická védská jóga vychází z poznání, že vždy existuje svrchované JÁ, jenž je zdrojem sebeuskutečnění, seberealizace. Potřebujeme se pouze do této skutečnosti „probudit“ hledáním skutečné podstaty bytí uvnitř sebe sama a jóga nám nabízí několik možností, jak toho dosáhnout. Jednou z takových cest je „metoda“ sebedotazování Šrí Ramany Maharšiho (u nás propagované Eduardem Tomášem) hledáním původu ega a našich myšlenek, …

číst více

Sebedotazování v podobenství Ramany Maharšiho

Bhagaván techniku sebedotazování přirovnal podobenstvím o býku, chlévě a čerstvé trávě takto:
„Mysl je trochu jako býk, který se chce potulovat mimo svůj chlév a chodit na pozemky jiných hospodářů, kteří samozřejmě nemají rádi potulující se býky. A tak na něho házejí kameny, aby ho zahnali a občas ho ztlučou. A to býka nutně rozzlobí a podle toho se chová.“
Sebedotazování přitahuje býka zpět do chléva, jež symbolizuje naše srdce a skutečné nezastřené JÁ. Sebemenší násilí býka odradí k návratu do chléva, jeho …

číst více