Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Stimulační harmonizace

Aplikace principů v praxi védské jógy

V posledních dvou letech došlo ke zcela zásadnímu obratu v praktickém využívání několikaletých zkušeností z terapeutického programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE® v každodenní praxi výuky klasické védské jógy. Výsledky jsou pozoruhodné a do budoucna příslibem úspěšné cesty harmonizace nejen pro handicapované. Potvrzuje to, že náš program má široké praktické uplatnění i v běžné populaci, bez ohledu na zdravotní či životní podmínky. Je všeobecně známo, že v současné civilizaci stále více lidí podléhá psychickým potížím, depresím, stresu, trpí syndromem vyhoření, psychotickým onemocněním (světová zdravotnická organizace uvádí až 40% populace takto postižené), potýká …

číst více

Anotace programu STIMULAČNÍ HARMONIZACE ®

Prezentujeme zde celostní, integrativní metodu, která má ryze stimulační a empirický charakter. Je zaměřena na cílené navození a sdílení harmonie těla, mysli a vědomí prostřednictvím kontinuálního procesu vnímání a poznávání vnitřních zážitků a získávání nových osobních zkušeností jako reakce na stimulační podněty. Je to neinvazivní a přirozená metoda „transformace“ cílená především na mysl a vědomí.
Pomáhá lidem v situacích, kdy dostupné standardní léčebné či terapeutické metody nemusí být dostatečně účinné nebo jsou třeba i nedostupné. Tento program může do jisté míry a …

číst více

Podstata procesu harmonizace

Náš program STIMULAČNÍ HARMONIZACE® vychází z předpokladu, že základní podstatou života v nejobecnějším slova smyslu je jednota – stav harmonie. Je to jeho základní přirozenost, definuje jeho posvátnost, neomezenou spirituální variabilitu. Disharmonie je nepřirozená, proto musí docházet k jejím neustálým korekcím, jež velmi často i negativně ovlivňují naše životy, zdraví těla i mysli, naše paradigma, a zcela naivně v takových případech žehráme na osud.
Realizovat stav harmonie lze relativně snadno prostřednictvím vnitřní transformace, přechodem ze smyslového vnímání „hmatatelné“ i „neviditelné“ zúžené reality do přímého vědomého vnitřního vnímání, …

číst více