Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Svara a siddhi

Svara a nauka o ní

Ve staroindickém jazyce sanskrtu je svara označována jako „zvuk, tón“ a je to vnímáno jako „ševelení dechu“ na všech úrovních projevu vitální síly. Původní texty védánty popisují svaru jako nástroj k dokonalému ovládnutí nadpřirozených sil a rozvoji kosmického vědomí. Tedy přesně proces sebeuskutečňování, seberealizace, osvobození, cesta klasické jógy. Proto cesta ovládnutí dechu a jeho vitální síly, je cestou k mimosmyslovému vnímání, k odkrytí a využití všech vrozených schopností každé lidské bytosti, neustálému spojení s kosmickým vědomím.
Zmíněné „ševelení dechu“ je ve své podstatě vibrací vitální …

číst více

Význam dechu v působení svary

Způsob dýchání a jeho frekvence má významný vliv na psychický stav, přímo ovlivňuje naší mysl a procesy v celé neuronové síti. Totéž platí i opačně a proto má z pohledu mentálního zdraví dech tak významné postavení. Je všeobecně známo, že dech naprosto dokonalým senzorem momentálního tělesného i psychického stavu, zcela neomylně detekuje stav mysli a myšlenek. Již před dávnými časy mistři jógy věděli, že způsob dýchání a frekvence dechu se projevuje na délce a kvalitě našeho života. Dýcháme-li rychle, pak i rychle žijeme. …

číst více

Realizovaná siddhi

Nauka o svaře je pomocníkem v manifestaci nejvyššího vědomí v nás samých. K této realizaci se používají techniky k osvojení si schopností vnitřního prožívání a vnímání, v hathajóze velmi ctěných siddhi. Dá se říci, že tyto siddhi jsou velmi pokročilým mentálním tréninkem v procesu „zpřítomnění“ skutečné reality a podstaty uvnitř sebe sama.  Je to zpřítomnění vědomí dokonalosti a prostřednictvím poznání či vlastní praxe (tj. individuálních zkušeností) se tak proaktivně podílíme na hojnosti v našich životech. Hojnosti realizované na všech úrovních současného vnímání. …

číst více