Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Techniky pránajamy

Dech a emoce

Náš dech je přesným odrazem stavu naší mysli, je přesnou realitou všech mentálních otisků v našem podvědomí. Je to velmi dobrý indikátor našeho celkového vyladění, míry disharmonie celé naší bytosti projevující se ve smyslově vnímané realitě. Přesně mapuje míru a rozsah vnitřního napětí na všech úrovních.
Proto můžeme relativně snadno využívat technik pránajamy v praxi klasické védské jógy a řízeného dechu k vědomému nastavení procesu transformace nejen naší mysli, ale i tělesných funkcí. Pomocí řízeného dechu můžeme účinky vitální síly využívat …

číst více

Význam pránajamy

Všechny texty védského období učí, že v našem těle nejvyšším projevem tvůrčí síly je ódžas, kundalíni. Tato nezměrná síla je skryta v Múládharačakře, spodním kořenovém centru, a cílem pránajamy je ukládat tuto sílu v mozku či v mysli a pomocí ní dosáhnout nejvyššího duchovního stavu osvícení. Čím více této síly má jogín pod kontrolou, tím je mocnější, bystřejší s otevřeným stavem vědomí, odkrývá všechny své vnitřní schopnosti a je duchovně vyspělejší. Je to sexuální energie ve smyslu tvoření, růstu a rozpínavosti. Proto …

číst více