Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Tři životní období dharmy

První životní období dharmy

Původní védské texty hovoří o tom, že v životě procházíme jednotlivými obdobími, které charakterizují naší cestu poznání k osvobození. Všemi obdobími musíme projít, žádné nelze vynechat, ale rovněž nelze v žádném ustrnout. Náš život tak ztrácí smysl, pocit uspokojení a radost. V takovém případě nenaplníme své poslání, smysl svého života, svojí dharmu.
První životní období naplnění dharmy začíná narozením, prvním nádechem. Od tohoto okamžiku začíná naše učení, získávání primárních životních zkušeností a osvojujeme si základní životní potřeby. Budujeme základní návyky a …

číst více

Druhé životní období dharmy

Do značné míry je průběh druhého období naší životní pouti předurčen výsledkem „výuky“ v období prvním. Tato výbava, se kterou se „vydáváme“ na vlastní cestu, předurčuje do značné míry její průběh. A to nejen z pohledu profesního zaměření, ale především ke způsobu osvojení si získaných znalostí v praxi života.
 V tomto období zakládáme své rodiny a zajišťujeme jí bezpečí, materiální i sociální zázemí, vychováme děti a pomáháme jim v jejich prvním období dharmy, hlavní pozornost zaměřujeme na aktivní tvůrčí přístup k …

číst více

Třetí životní období dharmy

Po naplnění (ve větší či v menší míře) svých tužeb a tvůrčích životních cílů se postupně vnitřní potřeba vyvolávat další a další tužby pomalu vytrácí a vše přirozeným způsobem získává poklidný řád. Řád pocitu dostatečnosti toho co je, čeho bylo dosaženo v rámci možností nám daných. Mírní se rovněž naše potřeba připoutanosti k vnějším hodnotám, ke smyslovým prožitkům pomalu se přetvářejícím k vnitřním hodnotám a vnitřním tichým prožitkům.
Zvyšuje se potřeba poskytovat službu druhým a využít naplno svých životních zkušeností a potenciálu …

číst více

Učitel na cestě duchovního poznání

Učitel v duchovním rozvoji a poznání sehrává v našich životech i v naplnění dharmy významnou roli. Může do našich životů vstoupit v jakémkoli období či jakýmkoli způsobem. Oslovuje nás přímo, nebo pomocí intuice, obrazů, vhledů apod. Jeho přítomnost není závislá od toho, zda ještě žije či nikoli. Vědomí skutečného realizovaného učitele je přítomno vždy a všude. Smysl má hledat realizovaného učitele, tedy takového, jež dosáhl sebeuskutečnění, seberealizace poznáním svrchovaného JÁ.
Pro nás toho správného učitele najdeme tam, kde celou svojí bytostí …

číst více