Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Učení véd

Staroindické védy – kořen stromu poznání

Védské hymny, původně pouze ústně používané prostřednictvím učenců k tomu povolaných (nejvyšší sektou společnosti) bráhmanů, sloužily k „obětním“ spirituálním rituálům, jejichž prostřednictvím se staroindická společnost obracela k nejvyšší autoritě – universálnímu vědomí, či zdroji poznání, o pomoc na cestě a projev náklonnosti ke správnému pochopení poznání. Přitom rituální oběť (askeze) byla původní podstatou védské spirituality, jež se prolínala i v celé společnosti. Rituálům se přisuzovaly ty nejmocnější účinky s projevem oddanosti a zasvěcení, jež ukázňoval a usměrňoval tehdejší život. Ona neznámá síla (vitální síla, universální vědomí, prána apod.), …

číst více

Základy védského učení

Primární védskou představou je existence dvou světů, tj. světa duchovnosti, věčnosti ducha, světa celistvosti a harmonie s nekonečným množstvím forem a projevů na všech úrovních, a světa hmotného zrození a umírání, světa karmického koloběhu životů projevujících se na hmotné, smyslové úrovni, doslova „vystrčení“ do světa pomíjivosti tělesného, smrti a utrpení. Tedy projev reality od „shora dolů“, od jemnohmotného k hrubohmotnému, od vnitřního k vnějšímu (povrchnímu). A současně neoddělitelnost, celistvost těchto úrovní, kdy tato centralistická vize bytí je ve védském pojetí zcela …

číst více

Védské pojetí oběti

Oběť  není ve védské tradici vnímána jako něco, čeho se vzdáme ve prospěch něčeho tzv. vyššího, uctívané božské autority. Právě naopak. Jde tu o vědomou spoluúčast na „udržování ohně“. Oheň – agni je ve védské tradici vnímán jako symbol světla poznání a v tomto směru je oheň nositelem života. Agni jako zdroj světla (symbol duchovnosti člověka – puruša) a jako zdroj tepla (symbol lidství – naplnění osobní dharmy). Z učení véd plyne, že jakákoli oběť, modlitby či zpívání manter nás neočistí …

číst více

Védy – slova hymnů jako vibrace světla

Védy jsou souborem rituálních přesně strukturovaných, hymnů, harmonicky uspořádané vibrace světla, vitální energie života. Vibrace světla manifestovaná do slov. Védy neopěvují smyslové zážitky či dualitu hmoty, ani nějaký panteon bohů. Velebí sílu světla sídlícího v prostoru mezi dualitami hmoty mířícího přímo do epicentra Poznání, Pravdy, Lásky, Nenásilí, Harmonie, Klidu a míru. Toto světlo otevírá a probouzí 3.oko, s jehož pomocí se máme oprostit od materialistického, duálního paradigma, „snížené“ perspektivy vnímání vnějšího i vnitřního světa.
Védy velebí sílu „vykřesaného“ světla poznání v …

číst více

Sámavéda a hudba duše

Sámavéda hovoří především o „vnitřní hudbě“, jíž se kromě jiného rovněž věnuje o náda jóga.  Je to jóga o vnitřních prazvucích, o vnitřních vibracích každé částice, o hudbě nikoli sídlící uvnitř každého z nás, nýbrž o hudbě vnímané uvnitř každého z nás při meditačním „napojení“ na Božskou podstatu našeho Já. Hovoří se o tom, že sámavéda nám zprostředkuje Boží hudbu, hudbu duše. Inspiruje nás, abychom vnímali a ztotožnili se Božskou melodií, melodií Univerzálního vědomí, melodií Zdroje. Vzbuzuje v nás aspiraci …

číst více