Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Upanišady

Upanišady – zlatý odkaz filozofických tradic Indie

Upanišady jsou považovány za základ životní i duchovní filozofie indického lidu, jemuž po celá tisíciletí poskytují náboženskou útěchu i radost ze života. Nejde tu snad o ucelený filozofický systém v pravém slova smyslu, nýbrž spíše o bohatý zdroj především duchovních podnětů k zamyšlení a inspiraci. To také naznačuje pravděpodobně i způsob, jakým bychom měli s těmito texty zacházet. Je tu značný prostor pro vlastní cestu objevování skutečné Pravdy, sebepoznání.
Toto sebepoznání je zásadním zlomem k vědomosti od nevědomí. A jak praví učení véd, má …

číst více

Upanišady hovoří o vitální síle

„Co je podstatou lidského „já“? Jak poznat tu část bytosti, která je neoddělitelnou součástí brahman, jež je nesmrtelný a nepomíjivý? Velmi často se v upanišadách hovoří v této souvislosti  o práně, o významu tzv. „životního dechu“ (jako nositele vitální životadárné síly od stvořitele života a to především nikoli jen fyzického života, ale především duchovního) a také dýchání jako takovému věnují  nejvíce pozornosti, pokud budeme hovořit o tělesných či smyslových funkcích. Prána je zde vnímána jako spojovací článek mezi fyzickým smyslovým světem a duchovní …

číst více

Upanišady a pojetí Nekonečnosti

„V konečném není žádné štěstí. Nekonečné, jediné je štěstí„. (Čhándógjópanišad, VII.23.1.).
Upanišady odhalují věčnou pravdu o našem poznání: každý hledající musí získat vnitřní mír a vnější svobodu. To je zákon cesty poznání. Jedině s pomocí vnitřní svobody, vnitřního míru a smíření, můžeme získat tu pravou vnější svobodu. Z mnohých textů se dozvídáme, jak objevit Boha, zažít jeho autentickou přítomnost v našem životě. Musíme se stát zasvěcenými bytostmi s otevřeným lidským srdcem. Takto lze získat neomezené a nekonečné schopnosti, které pochází z …

číst více

Upanišady a zřeknutí se ega

Osvícení zřeci ve svých upanišadách mnohokrát opakují skutečnost, že zřeknutí se tužeb ega znamená dokonalé naplnění života radostí bez utrpení a naplnění naší dharmy. Toto zřeknutí se však neznamená nesmiřitelnou askezi ke všemu pozemskému a zavrhnutí (nebo dokonce odmítnutí) sebe sama. Na druhou stranu však toto zřeknutí se ega vyžaduje disciplínu a řád (což je samotný základ úspěchu), rovněž pak silnou vůli.
Většinou je však největším úskalím na naší cestě jógy právě to, jak prakticky překonat ego, zřeknout se tužeb či překonat neustálý …

číst více