Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Sebeuskutečnění

Cesta k sebeuskutečnění

Šrí Ramana Maharši říká, že sebeuskutečnění je stav jednoty se svým JÁ, s naší pravou Podstatou. Tou je setrvání ve vlastním JÁ „rozebráním, rozpuštěním“ myšlenek. Je to stav bez myšlenek, anebo chceme-li v našem světě, stav mezi myšlenkami. Sebeuskutečnění přináší dokonalý klid a štěstí, v trvalé přítomnosti a přirozenosti sebe sama. Ve stavu sebeuskutečnění adept zažívá vnější realitu mimo své ego, nezapojuje ho do procesu pozorování a vnímání. Obrací se neustále na vnitřní realitu vnímání sebe sama. Tento proud orientovaného vědomí je nakonec odhalen jako čisté vědomí od smyslově vnímané duality do blaha vlastní přirozenosti. Cesta k sebeuskutečnění je nesnadná.

K sebeuskutečnění dospějeme tichým působením, přirozeně, nenásilně, pokorně a pravdivě. Je to cesta směřující od zažití Pravdy k jejím splynutí se sebou samým. Člověk by se měl vzdát veškeré své připoutanosti ke všemu a ke všem, odstoupit od zaujatého postoje, falešných představ a nekonečném lpění naší mysli na vnějších podnětech. To vše předpokládá sebeovládání, pevné odhodlání a sebevnímání. Zdroj našeho bytí a konečně i sebepoznání či seberealizace neustále setrvává v nás samých, nikoli vně nás. Setrvání ve zdroji znamená sestoupit do Srdce.