Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Sebeuskutečnění

Cesta poznání sebe sama

Všude se hovoří v souvislosti s praxí jógy, ale i mnoha jiných duchovních tradic, že jedinou cestou ke skutečnému poznání je cesta poznání sebe sama. Duchovní texty rovněž v této souvislosti také hovoří o tom, že jsme tímto způsobem schopni měnit svět kolem nás. Jak tomu vše rozumět, nebo lépe řečeno, nemáme-li zatím žádné zkušenosti, jak to vše provést?