Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Techniky pránajamy

Dech a emoce

Náš dech je přesným odrazem stavu naší mysli, je přesnou realitou všech mentálních otisků v našem podvědomí. Je to velmi dobrý indikátor našeho celkového vyladění, míry disharmonie celé naší bytosti projevující se ve smyslově vnímané realitě. Přesně mapuje míru a rozsah vnitřního napětí na všech úrovních.

Proto můžeme relativně snadno využívat technik pránajamy v praxi klasické védské jógy a řízeného dechu k vědomému nastavení procesu transformace nejen naší mysli, ale i tělesných funkcí. Pomocí řízeného dechu můžeme účinky vitální síly využívat k odstranění napětí ve svalech, zlepšení fyziologie organismu a v neposlední řadě i napravovat chronické mentální defekty, ovlivňovat naše emoce. Prostřednictvím změny našich emocí a reakcí na vnější podněty, reakcí na události, které nás nekontrolovatelně vtahují do dějiště zmatku a neklidu, může náš vědomý dech efektivně a téměř neomylně (neinvazivně a neškodně) přirozenou cestou měnit naše životy a okolí k nepoznání třeba i takto dosaženou změnou perspektivy a úhlu vnímání naší mysli.