Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Harmonický půst

Jak harmonický půst probíhá

Harmonický půst probíhá především kontinuálně a na všech úrovních, i když si to v jeho průběhu ani nemusíme zcela uvědomit. V kontextu praxe klasické védské jógy to ve svém důsledku není „pouze“ o prostém stravovacím půstu! Je však dobré mít na paměti, že v každém okamžiku probíhá v našem těle mezi každou jeho buňkou, v naší mysli a mozkových buňkách, a dokonce i ve všech buňkách mikrobiomu (to jsou buňky mikroorganismů od nepaměti žijící v symbióze s lidskými buňkami), tisíce a tisíce vzájemných interakcí, předávání informací, jejich přijímání, zpracování a reakce na ně (na chemické i energetické úrovni). V každém okamžiku a primárně na nejsubtilnější úrovni. A aby půst byl skutečně harmonický, pak s využitím praxe klasické védské jógy se přítomným vnímáním zúčastňujeme tohoto procesu. Jsme na všech úrovních (tělesné, intelektuální, emoční i duchovní) aktivními účastníky trvalého procesu „rezonančního ladění“.

Některá praktická doporučení v průběhu harmonického půstu:

1. dodržovat pitný režim (čistá voda nebo neslazený kvalitní čaj, např. pu-er černý či zelený); zpočátku lze tekutiny využívat s pocitem „neprázdného“ žaludku

2. pravidelně relaxovat s cílem minimalizace (či úplného odstranění) tělesného napětí; kdykoli máme čas v průběhu dne

3. určitě každý den cvičit některou oblíbenou sestavu (súrja namaskár apod.)

4. několikrát denně (třeba jen krátce) provádět oblíbená pránajamická cvičení; doporučuji nádi šódhana pranájamu (střídavé dýchání)

5. v rámci možností dvakrát denně meditovat (viz. meditace na siddhi); čím delší půst, tím je meditace důležitější

6. v průběhu dne vnímat každým nádechem, všemi smysly přítomnost životní energie (prány); vnímat její přítomnost ve vnitřním prostoru našeho těla

7. alespoň jednou denně být sám se sebou v klidu (kromě meditací či cvičení) a vnímat s pomocí vizualizace každou buňku v těle, cítit její přítomnost

8. v průběhu dne praktikovat mentální cvičení o potřebě výživy (a nikoli pouze stravy); vnímat a prožít její blahodárné účinky na všech úrovních; představit si čištění, revitalizaci, ozdravění každé buňky za přítomnosti léčivé energie světla vstupujícího ze Zdroje

9. je přínosné provádět v průběhu půstu bandhy (uzávěry) a především zpočátku hathajógové krije (před zahájením třeba klystýr apod.); pocit lehkosti a čistoty posiluje odhodlání a vůli, získáváme tím nedocenitelnou zkušenost o změně vnitřních pocitů a jejich orientaci; tato doporučení platí především pro první týden půstu, kdy probíhají procesy na úrovni těla.

Při půstech delších jak 7 dní doporučuji určitě alespoň konzultaci s někým, kdo má osobní zkušenosti s delšími půsty. S půstem není třeba délku přehánět. Důležitější je samotný průběh a hloubka získaných vjemů a zkušeností než časové rekordy ve výdrži bez jídla. Určitě zde platí rčení: „i méně je více“.

Je dobré začínat nejdříve s opakovanými jednodenními půsty, jednodenním „vysazením“ stravy. Tato fáze je především mentálním cvičením, řešením půstu na úrovni mysli. Vše je třeba provádět nenásilně, přirozeně dle vlastních vnitřních pocitů. Teprve až jednodenní půst nebude provázet strach, nepříjemné pocity, tělo se dokáže bez potíží okamžitě adaptovat (neboť již to mnohokrát zažilo) apod., lze přikročit ke 2 – 3 dennímu půstu. A opět tak dlouho, dokud celou dobu sneseme v naprosté pohodě. Toto období může trvat třeba i několik měsíců. Mějme na paměti, že i každá buňka v našem těle má mít dostatek času na změny reagovat a iniciovat trvalejší procesní změny. Zde se také velmi pozitivně projeví kvalitní příprava na půst, především z hlediska množství a kvality konzumované potravy před půstem. Snad ani není třeba uvádět, že praxe jógy je nezastupitelná ve všech směrech a ve všech ohledech – MÁ OSOBNÍ ZKUŠENOST.