Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

O meditaci

Jak meditovat

V prvé řadě pozice při meditaci má být pohodlná a příjemná. Meditaci můžeme provádět v lehu, některém z jógových pozic v sedu, ale i třeba na židli nebo v křesle. V meditačním stavu není podstatná poloha těla (i když může být velmi nápomocna), ale především naše schopnost přejít do meditačního stavu a v něm nerušeně a bez úsilí setrvat. A pokud získáme tuto schopnost, můžeme v podstatě meditovat kdykoli a kdekoli, bez ohledu na vnější vlivy. Neboť meditační stav je stavem vědomého prožitku klidu a míru.

Zpočátku je nezbytná hluboká zkušenost s uvolněním napětí, tenze. Na všech úrovních a ve všech projevech. K tomu má klasické védská jóga nesčetné množství technik a návodů. Následně využijeme osobní zkušenosti a praxi s vědomým řízením vitální síly prostřednictvím technik řízení dechu (pránájamy). Tedy ztišíme, zjemníme, zpomalíme dech. Celou svojí bytostí si uvědomujeme a prožíváme stav bez napětí a jemného dechu. Prohlubujme trpělivě tuto praxi. Je nezbytná a bez jejího zvládnutí nedosáhneme skutečného stavu meditace. Pokud se objeví jakýkoli projev neklidu, napětí, klidně a pokorně se vrátíme zpět a obnovíme klidový stav.

V této praxi vytrváme dokud se nezačne zastavovat vnitřní dialog v naší mysli, dokud v poklidu neodejde neklid, který se neustále přenáší (v postupně menší a menší míře) na úroveň dechu i těla. Postupně „ubíráme“ kousek po kousku, až dospějeme k pocitu klidu a míru, pocitu vnitřní blaženosti, ke stavu, ve kterém v naší pozornosti dominuje vnitřní na úkor vnějšího. Naše praxe probíhá zdánlivě velmi pomalu, neboť jí v převážné míře vnímáme svými smysly. Ale postupem času začne převažovat naše mimosmyslové vnímání a zde rozpoznáme zcela zřetelně skutečnou podstatu meditace a stavu harmonie, nebo chceme-li blaženosti, samaddhi.

Míra stavu vnitřní stability a harmonie je přímo úměrná stavu naší mysli, respektive jejího obrácení k vědomí. V průběhu meditace naše vědomí sestupuje do našeho srdce, do duchovního srdce v srdeční čakře. A toto vědomí se odtud rozšíří za hranice tělesného, za hranice našich myšlenek a zcela mimo vliv vnější smyslové reality.

Ve stavu meditace setrváme tak dlouho, dokud je nám to příjemné. Čas nerozhoduje. Dobu meditace si nastavme intuitivně, nikoli racionálně.