Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Harmonický půst

Jak ukončit harmonický půst

V tomto stadiu jde nejen o přechod k „normální“ stravě, ale především o prostor na doznívání zkušeností získaným v průběhu půstu a následné využití v následujícím období (tělo, mysl, duch). Přijde-li k rozšíření poznání a posun k dosud nepoznanému, pak je každý takový půst užitečným počinem a skutečným milosrdenstvím.