Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Hathajógové krije

Kapalabháti nebo bhastrika (očista dýchacích cest)

Kapalabháti znamená ozáření lebky (spíše označení pro směřování hlavního účinku) a bhastrika kovářský měch (spíše označení pro způsob provádění). Ve spise Hathajóga pradípiká v části II, verš 35 se praví: „Prováděj vdechování a vydechování rychle jako kovářský měch. To se jmenuje kapalabháti a ničí to choroby sliznic.“ Bhastrika je v podstatě technikou silového dýchání, prudkého výdechu a samovolného nádechu v rychlém sledu po sobě navazujících dechových cyklů. To způsobuje zvýšené prokrvení (energetické pročištění) v oblasti celé hlavy a mozku. Tato technika velmi napomáhá k vitalizaci organizmu, k rychlému získání velkého množství energie. Je to také dobré cvičení pro prevenci proti stresu a psychickým potížím.

Při provádění tohoto cvičení jsou nosní dírky volně otevřené až rozšířené. Před cvičením je vhodné provést výplach nosu džala néti. Posadíme se do padmásany, sukhásany, vadžrásany apod. Výdech provedeme prudkým a silným stažením dolní a střední části břicha (oblasti pod hrudním košem), přičemž tah směřujeme dozadu a nahoru. Tímto dochází i k samovolnému stažení pánevního dna. Je důležité dbát na to, že při výdechu zůstává hrudník pasívní, nezvedá se ani nerozevírá. Zabraňte rovněž tomu, aby se celé tělo neškubalo za účelem prudkého výdechu. Ten má být zajištěn výhradně stažením břicha. Následný nádech je samovolný a uvolněný (stačí jen uvolnit stah břicha po výdechu), přesto je velmi krátkém čase. Následuje ihned další prudký výdech a uvolněný nádech. Počet dýchacích cyklů postupně zvyšujeme podle toho, jak se cítíme. V žádném případě se nepřepínáme k dosažení rekordu! Takže pro začátek úplně stačí 10 cyklů a postupně zvyšovat na max. 25 cyklů.

Do přestávek mezi jednotlivými bloky nádechů a výdechů lze postupně zařazovat kumbhaku (zádrž v nádechu), džalandhára bandhu nebo múla bandhu. Takto lze provádět i několik set nádechů a výdechů s maximálním účinkem. Jako variantu kapalabháti – bastriky lze využít cvičení nádí-šódhana pránajama (tj. střídavé uzavírání nosních dírek).