Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace na „dech života“

Po celou dobu této meditace ne pozorujeme, ale vnímáme svůj dech, jeho rytmus, řád, nekonečný tok života. Náš život začal prvním nádechem a skončí posledním výdechem. Mezi tím ve své podstatě není střídání nádechu a výdechu, nýbrž puls života, vlnění života, věčné bytí v toku energie. Je to ten nejjemnější vánek života naplňující nejen každou naší buňku, celý vnitřní prostor, ale i naší přítomnost, vnímání, pocity, myšlenky, vědomí sebe sama.