Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace na lehkost a průhlednost

Tato meditace se zaměřuje na schopnost stát se lehkým a průhledným jako všeobjímající vzduch, na schopnost vznášet se v prostoru.