Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace na neomezenou rozpínavost

Tato meditace je zaměřena na schopnost neomezeně rozpínavého svého vnitřního prostoru jako nedílná součást procesu rozpínavosti vesmíru.