Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace na přítomnost

Základní a permanentní meditací je meditace na přítomnost, její trvalé prožívání a ztotožnění se.