Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace na prostor za oblohou

Jde o meditační techniku pozorování „jevů“ v prostoru za oblohou. Při zaměření pozornosti na tento prostor se mysl velmi rychle utiší a zastaví a mysl vnímá pouze sama sebe. Čiré vědomí nerozptylují žádné „vnější“ a ni „vnitřní“ podněty a impulzy. A přesně toto se nachází „za oblohou“.