Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace na jediný bod

Tato meditace se zaměřuje na schopnost stát se nesmírně těžkých jako superhmota v jednom jediném bodě.