Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace s vizualizací reality

Tato meditace se zaměřuje na rozvoj schopnosti manifestovat jakoukoli vizi do reality vlastního života a vládnout neomezenou vůlí se současným vzdáním se všech tužeb a přání. Základní metodikou je opakovaná vizualizace do stále hlubší podstaty předmětu vizualizace, do sebemenších detailů a to nikoli ve smyslu obsahovém, ale ve smyslu vnitřních vjemů a pocitů z působení energie obsahu (vyzařování prány).