Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace na vnímání vnímání

Tato meditace rozvíjí schopnost vnímání vnímání.