Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace na siddhi

Meditace o božském světle

Podle Rgvédu je meditace o božském světle posvátným aktem zasvěcení. Tato meditace je zaměřena k samému Zdroji světla, původu všeho bytí, všeho, co je. Zde se jogín nachází v centru poznání a procitnutí, osvobození. Představa Zdroje božského světla, prány nositelky všeho živého, vitální síly, všude kolem nás, je velmi při této meditaci nápomocna. Alespoň zpočátku. Časem dochází ke splynutí se Zdrojem celou bytostí jogína. Toto božské světlo je zdrojem života, působí jako léčebná síla, síla, která probouzí naše skryté schopnosti z neomezeného potenciálu, který si po generace v sobě uchováváme.