Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 1

Posaďte se do meditačního sedu nebo do křesla, pozorujte uvolněně svůj dech. Postupně jej zpomalujte až na polovinu normálního cyklu – ne hned, ale postupně, třeba v průběhu několika dní. Doporučuji tento pokus o meditaci zkoušet každý den jedenkrát, dvakrát i třikrát.

A nyní utkvěte pevně na tázacím postoji „Co jsem Já?“. Všechny vaše myšlenky, starosti, nápady, žádosti i vzpomínky, prostě celý obsah vašeho vědomí, vypusťte ze své pozornosti, a to tím, že jej budete pokládat za poznatelný předmět nebo předměty, a že se k tomu postavíte indiferentně, nezaujatě. Tedy tak, jako by vás to vůbec nezajímalo nebo jako by se vše stalo už velmi, velmi dávno, před mnoha lety.

Meditujte jen o čistém vědomí Já. Uvědomte si je jako svědka, nebo ještě lépe – jako světlo, které vše osvětluje. Meditujte: „Tento svědek Já nebo toto světlo Já jsou mojí pravou přirozeností, věčným a stálým Já jsem.“ Tažte se tiše do nitra: „Kdo nebo co je tento svědek Já? Toto světlo Já?“ Objeví-li se ještě nějaká další žádost nebo myšlenka, nedbejte jí. Nebudete-li jí věnovat pozornost, sama zmizí.

Už jste vycítili přítomnost svědka či světla Já? Je možné, že je občas vycítíte v srdci (na středu hrudi, či trochu vpravo od středu) jako jemné teplo. Jako když slunce jemně, ale živě září na vaší hruď. Uvědomte si, že jen proto, že tento svědek Já je živý, jsou všechny změny mysli (myšlenky a city) pozorovány jako živé a činné. Nevšímejte si žádných myšlenek, a ony samy odejdou.

Jedině o vědomí myslete jako o svém Jáství, tzn. o světle či svědku Já, a to jako o své vlastní přirozenosti, věčné a stálé. Ptejte se (ale už ne slovy, ale jen citovým tázacím postojem): „Kdo nebo co anebo také odkud je tento svědek Já?“ Soustřeďte se jedině na Já. Pokračujte v tom a opakujte toto cvičení co nejčastěji.