Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 13

S láskou a oddaností stáhněme pozornost do duchovního srdce a zůstaňme tak. Nyní přesuňme pozornost do páteře (do sušumny) a dýchejme v ní zvuk ÓM – nádechem nahoru nad hlavou, tam na jednu až dve vteřiny zadržme dech a vydechněme směrem dolů až do konce páteře. Tento cyklus opakujme jedenadvacetkrát. Dělejme to oddaně, odevzdaně a s láskou a velmi, velmi jemně. Sledujem jak ÓM prochází páteří, jak jí pročišťuje až do průhlednosti a jak se všechny síly z psychických průduchů do ní stahují. Naše páteř a s ní celá bytost jsou nyní úplně prázdné.

A teď pozor! Upřeme pozornost na Já v pozadí mysli. Vyciťujeme zde Já a ztrácíme v něm svou individualitu. Poznávajícího i poznávané spojujeme automaticky v jedinou neosobní bytost. Není zde ani poznávající, ani poznávání, ani poznávané. Vše se noří do jediného nepojmenovatelného prázdna – do jsoucnosti.