Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 14

Posaďte se klidně a nenuceně. Nadechujeme ÓM páteří (sušumnou) odzdola nahoru až do temene hlavy, tam vteřinu či dvě zastavíme dech a pak je zas vydechneme od temene hlavy páteří dolů až do jejího dolního konce. Postačí obvyklých jedenadvacet cyklů. Stáhněte přitom vědomí z celého těla do své páteře.

A nyní se postupně, ale naprosto klidně, zaměřte na oblast duchovního srdce, kde je tajný zdroj vašeho pravého jáství. Tam je středisko podstaty vašeho bytí. Obraťte se na toto centrum s láskou a oddaností a pak se mu úplně odevzdejte. A teď si v hluboké oddanosti uvědomte, že to jste vlastně vy. Držte stranou všechny myšlenky kromě myšlenky Já nebo myšlenky na Boha. Hledejte zdroj ega, a ono se rozplyne v Já, ve vědomí Já, v bytí Já, v blaženosti Já. Ke všemu ostatnímu buďte indiferentní.

A náhle přestaňte na vědomí Já myslet, abyste mohli mít mysl úplně vyprázdněnou, a staňte se jím. Živým prázdnem všeho. Zastavte na dvě až tři vteřiny dech. Nebojte se. Nechte ego se rozplynout v Já. Dovolte tomuto principu, aby se vás ujal a stal se vámi. Jste to vy. To není hřích stát se tím, čím odjakživa jste, jedinou svatosvatou pravdou. Není jen ve vás, ale je přímo vámi.

Může se dostavit intuice: „Jsem absolutno“. Někdy se může dostavit vize: „Vše je jednota“. Nechte to tak, jak to je. Je to pravda. Buďte sami pokorní a nechte vědomě ožít to, co je věčně živé. Jste v samádhi. Nenamáhejte se, jen prostě buďte. Buďte svobodní jako obloha. Nekoneční jako prostor. Nyní si uvědomte, že v podstatě jste totožné látky bytí s kosmickou Boží existencí. A nejen to. Uvědomte si, že jste nejen sjednocení s Boží existencí, ale že jste současně i nekonečným celkem jako sám vesmír.