Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 2

V představě nadechněme na konci páteře zvuk ÓM a veďme jej s dechem středem páteře zdola nahoru až nad temeno hlavy, a to po dobu asi šesti vteřin. Tam zadržíme dech na jednu nebo dvě vteřiny, načež vydechneme opět zvuk ÓM z temene hlavy až do konce páteře. Zvuky nejsou slyšet, vše se odbývá jen v představě. Toto je jeden dechový cyklus a my jich provedeme patnáct až jedenadvacet. Ze začátku ale stačí patnáct.

Poté zaměříme svojí pozornost na oblast našeho duchovního srdce, tedy na místo v hrudi, kam mimoděk ukážeme prstem pravé ruky, když řekneme „já“. Zde je zdroj našeho vědom Já, našeho pravého jáství, a rovněž podstata našeho pravého bytí (samozřejmě, že ne v lidském mase a kostech, ale v lidské psychice – v trancendentálu). Obraťme se k vědomí Já s láskou  oddaností a plně se mu odevzdejme.

S klidnou, naprosto odevzdanou myslí si nyní položíme do nitra otázku: „Co jsem já?“ Toto Já, k němuž se obracíme, není totožné s egem. Je to zdroj ega. Dokonalé, neosobní jáství čili bytí. Toto neosobní Já je věčné a dokonalé, bez počátku a konce. Odevzdejte se mu navždycky. Myšlenky o něm musí nakonec ustat a rozum musí zmizet. Jen stále v sobě sledujte otázku „Co jsem Já?“. To prozatím stačí.