Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 4

Usedněme do některé z pohodlných jógových pozic, pokud jste na ně zvyklí (např. do siddhásany) nebo jen tak na židli či do křesla a zavřeme oči. Nyní nadechnutím vedeme dech vzhůru středem páteře od jejího dolního konce spolu se zvukem ÓM až nahoru nad hlavu (asi šest vteřin). Nad hlavou na jedne až tři vteřiny zastavíme dech, načež opět vydechneme rovněž středem páteře dolů až do kostrče znovu zvuk ÓM (zase asi na šest vteřin). Toto je jeden cyklus. Tento cyklus opakujte čtrnáctkrát až jedenadvacetkrát.

Když cvičení provedeme, můžeme pozorovat, jak se mysl uklidnila. Jsme jen tichým, nezúčastněným pozorovatelem a necháváme mysl volně běžet. Asi tak jako bychom seděli na břehu veletoku a nechali jeho proud, aby nás volně a bez povšimnutí míjel. Pamatujme si: mysl je pouze pohyblivou silou univerzálního Já. Vlastně jsou to jen myšlenky. My však nehledáme síly jáství ani myšlenky. Hledáme Já samotné.

Proto si nevšímáme svých sklonů mysli ani nápadů, chtění či žádostí, ale ani nechtění. To všechno jsou pro nás nyní cizí předměty, ke kterým zaujímáme jedině klidný a zcela indiferentní, bezzájmový postoj. „Ať se odehraje, co se má odehrát, Já budu pouhým svědkem.“

Pozorujete to příjemné uvolnění a zůstaneme chvíli tak. Potom náhle obraťte pozornost ještě hlouběji do duchovního srdce. Uvědomíte si živý klid, který tam existuje. Nyní si položte otázku: „Kdo je ten, kdo si uvědomuje tento živý klid?“ Pozorně a v klidu očekávejte odpověď. Nepřijde slovy, nýbrž hlubokým pocítěním ještě hlubšího uklidnění. Tuto otázku můžete po chvíli opakovat v ještě hlubší úrovni: „Kdo je ten, kdo si uvědomuje tento hluboký vnitřní pocit?“ Sledujte pozoronost svojí pozorností, která zaznamenává tento pocit.