Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 5

Usedněte  a zavřete oči (na konci meditace je můžete nechat otevřené), zklidněte tělo a dech a s láskou a oddaností obraťte pozornost do duchovního srdce na své vlastní vnitřní neosobní jáství. To má své zvláštní místo právě ve vaší hrudi, ve vašem duchovním srdci, to jest tam, kam mimoděk ukážeme prstem pravé ruky, když řekneme „já“. Nyní se naprosto uvolněte, povolte jakékoliv vnitřní i zevní napětí. Tak jak je to popsáno v předcházející lekci.

Zůstaňte klidnými, vůbec se nevzrušujte, nic zvláštního neočekávejte. Bůh jest! Právě teď je všude a ve všem, ale to poznáte až tehdy, když se s ním shledáte ve vašem duchovním srdci. Pocítíte ho tam jako jemné vyzařování vědomí Já – Já.

Co jsem Já? Tuto otázku sledujte neúprostně ve svém duchovním srdci. Už o ní neuvažujte, jen buďte. Nevyžaduje to žádné úsilí. Jen nebýt tím nebo oním, jen nebýt tělem. Nepokládat se za tělo, to je obzvláště důležité. Jenom být. Vy nejste tělem ani myšlenkami. Jste věčně přítomným Já a to je princip duchovní, ne tělesný. Jste netělesným vědomím a bytím Já. Najděte je jako jemné, velejemné pociťování Já – Já v duchovním srdci. A teď už je ani nehledejte. Staňte se jím.

Odevzdejte se tomu. I kdyby nyní ega ubývalo, nebojte se. Pociťujete jemnou vibraci v srdci jako Já – Já? Poddejte se tomu úplně. Tato jemná vibrace ve vašem srdci, to je sphurana. Ohlašuje blízkost Nadjá, átmana, pravdy. To, co vyplňuje nastalé vakuum, je ono.