Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 6

Pohodlně se posaďte a uvolněte. Otázku „Co jsem Já?“ držíme jemně, ale pevně ve svém duchovním srdci, až se stane jednobodovou. To sive vypadá jednoduše, ale v samotné praxi, jak už sami víte, se to nemusí vždy jako jednoduché jevit. Je tomu tak proto, že vám kolem této otázky mimoděk začnou vystupovat nežádoucí myšlenky a vjemy. My jich nedbáme. Chováme se tak, jako by tam žádné překážky nebyly. To je soustředění neboli koncentrace.

Pozor! Teď budeme tiše hledat kořen myšlenky „já“. Tkví přirozeně v našem duchovním srdci. Ulpěte na tomto neproměnlivém jáství – Já – Já – přirozeně, samovolně. Když Já už skoro naleznete, myšlenky začnou pomalu mizet samy od sebe. To se obyčejně jeví jako jakási ztráta, rozplývání. Přestáváte být zájmenem „já“ a zvolna (nebo i rychle) se stáváte čistým, živým bytím. Nekonečným a naprosto prázdným. Nezalekněte se této změny. Uvolněte se. Odevzdejte se jáství, které se stává bytím.

Odevzdejte se. Nedovedete-li to, myslete na Boha. Ne, že by se si ho začali nějak představovat. Myslete na něj jako na nejvyšší princip dobra, lásky a milosrdenství. Nebojte se. Tento princip je nejlaskavější ze všeho. Nic zlého se vám nemůže stát. Jen vaše ego se nyní mění v neosobní bytí, vědomí a blaženost.

Pozor na myšlenky. V této úrovni mají stále ještě tendenci se vracet. Snaží se procházet vaším vědomím jako proud. Ale nejsou nezadržitelné. Jen pozor na myšlenku „jsem tělo“. Bývá nejčastější a mnohdy i nejsilnější, ale je to myšlenka veskrze falešná, klamná a nepravdivá. Opakuje se, poněvadž jste si na ní zvykli. Pozor na ni. Budete-li jí považovat za pravdivou, ihned za ní vyvstanou myšlenky další a další. Vy ale opravdu nejste tělem, jste duchem.

Myšlenka těla je jen opakujícím se výrazem prvotní nevědomosti, a proto je neskutečná. Nedejte narůst myšlence „jsem tělo“. Stane-li se tak, byla by tato meditace pro vás dnes ztracená, a to by byla velká škoda. Uvědomte si, že mnoho, velmi mnoho dobrých duší pracuje tak jako vy právě teď na prozření. To by vás mohlo posílit a povzbudit. Protlačuje-li se tedy k vám myšlenka tělesnosti, obraťte ihned mysl do nitra. Stáhněte jí tam na jedinou myšlenku – cit „Já“ a tu pak klidně a beze strachu utopte v duchovním srdci.

Pokusíte-li se o to navzdory vyvstávající myšlence, že jste tělem, jste duchovní silák a milost Boží má s vámi velkou účast. Brzy to poznáte. S nikým o tom však nemluvte. Jen si toto dnešní cvičení opakujte co nejčastěji.