Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Meditace dle E.Tomáše

Meditační cvičení 8

Usaďte se v klidu do nějaké příjemné pozice nebo třeba jen do křesla či na židli a pomalu dýchejte. Zvolna uklidňujte dech a pozorujte ho. Tím utišujeme myšlenky, redukujeme jejich rozvětvenost a zvolna se spolu přibližujeme ke středu bytí. A ještě si trochu pomůžeme: stahujme pomaloučku pozornost do středu našeho duchovního srdce a uvědomujme si, že tento střed má nejměnší rozměry v čase i prostoru.

A nyní uvažujte o vědomí jako o svědku nebo o světle všeho, co je. Tento svědek je v teď. Je přítomností teď. Této přítomnosti se nyní plně odevzdáme. Stáhneme na ni všechny myšlenky, ovládané a vedené myšlenkou „já“. Tyto myšlenky kolují okolo neviditelného středu bytí, který je zároveň středem míru a pokoje v nás.

„Co jsem já?“ Myslete nyní pouze na tuto jednoduchou otázku. Nebo se soustřeďte na otázku: „Kde je pramen tohoto já?“ Tuto otázku však není nutné stále znovu opakovat. Jen se jí držte a udržujte jí jako tázací postoj. Držíme se jí tak dlouho, až se v ní ztratí celý náš egoismus. Nakonec se ztratí i vlastní otázka. Zůstane pouze zdroj bytí. Slůvko „já“ se změní v teď, v bytí a existenci. Lidské teď splyne s neosobností. Ono teď je bez času a prostoru.

Obraťte jen tiše mysl do nitra na Já a vzdejte se jakékoli mentální činnosti. Hlavně přestaňte myslet na ne-já. Upněte mysl na Já, aby jen ono zůstalo. K tomu nepotřebujete žádnou meditaci a žádné mantry. Když ustanete v přemýšlení o zevních věcech, zabráníte mysli, aby vcházela do světa. Když jí obrátíte do nitra na Já, zůstane jenom Já.

Ke konci cvičení nenásilně zmírníme a zpomalíme dech. A jak se dech zpomaluje a téměř zastavuje, myšlenky se zastavují s ním. „Já jsem“ již nemá překážek a klidně září. Ztotožněte se s tímto vědomím „Já jsem“, a přestaňte se ztotožňovat s vědomím obvyklým (tělesným). Jste nadprostorovým bytím a vědomím Já. Tato idea je sama o sobě duchovní cestou. Vyslovte ji tiše ve svém nitru a dovolte jí, aby vyzářila do vesmíru a celý ho vyplnila. Stane se tak samočinně.