Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Mysl a myšlenky

Myšlenky a ego

Myšlenky ani ego nejsou samostatnými nezávislými „entitami“, ani nejsou skutečnou součástí nás samých. Jsou to pouze a jen produkty naší mysli a tedy jako takové jsou závislé na míře její aktivity. Nejsme tvořeni přicházejícími a odcházejícími myšlenkami, tužbami ega apod. Je to klam, ve kterém žijeme. Ve skutečnosti, když se zaměříme na samotnou myšlenku, časem zmizí, rozpustí se, nic po ní nezbyde. Myšlenky a ego jsou přechodnými stavy dokud v naší mysli dominují, dokud jim věnujeme svojí pozornost a věříme, že jsou nezpochybnitelnou realitou našeho skutečného života.