Védská jóga

Subham astu sarvadžagatam - Šťastny ať jsou všechny bytosti

Hathajógové krije

Naulí (očista břišních orgánů)

Klasickou a ortodoxní očistnou technikou, považovanou od nepaměti za „korunu“ hathajógy, je naulí, vlnění břišními svaly. Tato technika dává velmi dobré předpoklady nejen k provádění dalších klasických technik (jako např. dhautí, basti, vadžrolí mudra apod.), ale rovněž významnou měrou přispívá k ozdravení všech břišních orgánů a aktivizaci břišního energetického centra, tedy i imunitního centra organismu, výrazně uvolňuje tenzi v oblasti břicha, což ocení i naše psychika atd.

V kapitole II díla „Hathajóga pradípiká“, ve verších 33 a 34 se hovoří: „S hlavou skloněnou máme obraceti vlevo a vpravo vnitřnosti břicha, jako pomalý pohyb malého proudu v řece. To se jmenuje podle siddhů nauli. Toto nauli jest koruna ze všech cvičení hatha – yogu. Zapuzuje to lenivost břišního ohně, zvětšuje zažívací sílu, přináší příjemný pocit a ničí to veškeré choroby.“

Technika se provádí vždy a zásadně s prázdným žaludkem, neprovádí se při akutních i chronických problémech se střevy, těhotenství, vředovém onemocnění, vysokém krevním tlaku, srdečních chorob apod. Dle mých zkušeností je téměř optimálním stavem i vyprázdnění střev a z hlediska ztišení procesů v oblasti břicha i v rámci krátkodobého půstu (alespoň 3 jsou optimální), kdy můžeme vjem výrazně prohloubit a lépe si techniku osvojit. Máme-li však tuto techniku provádět každý den, úplně postačí prázdný žaludek a pokud možno po ranním vyprázdnění.

Naulí se provádí nenásilně, uvolněně a s plnou pozorností mysli na oblast břicha. Tato pozornost je obrácena „zevnitř dovnitř“ a nikoli (jak je běžné v naší mysli) jakoby zvenčí, což svádí k preferenci zevních projevů této techniky nad vnitřními procesy. Zvláště vnímáme tu část břicha, která má být zcela uvolněná. V této oblasti prožíváme maximální pocit uvolnění, relaxace, či chceme-li jakýsi „lokální meditační stav“. Pokud se nám podaří správným způsobem aktivovat a usměrnit mysl, pozornost na právě probíhající vnitřní pocity, pak zjistíme, že technika je relativně snadná. Přehnané úsilí, v tomto případě zvláště, značně zpomaluje proces osvojení.

 Postup provádění naulí je obecně mistry doporučován následující:

1. jako přípravu provádět agnisáru krija (aktivizace břišního energetického centra a probuzení „trávícího ohně“);

2. následně prvním krokem je uddijána bandha (vtahování břicha);

3. druhým krokem je provedení madhja naulí (vystoupení středního břišního svalu);

4. třetím krokem je váma naulí (vybočení středního břišního svalu vlevo a úplné uvolnění pravého bočního svalstva břicha – jeho nenásilné vtažení);

5. čtvrtým krokem je dakšina naulí (vybočení středního břišního svalu vpravo a úplné uvolnění levého bočního svalstva břicha – jeho nenásilné vtažení).

Naulí se provádí v mírném předklonu s rovnými zády po hlubokém nádechu a mocném výdechu, kdy se zbavíme maximálně možného množství vzduchu v plících. Následně opřeni pažemi pevně o stehna nad koleny, vzdáleny od sebe přibližně na šířku ramen, provedeme „falešný nádech“ vytažením bránice vzhůru k plícím pod hrudní koš a nenásilným vtažením břicha dovnitř a vzhůru. Současně vyvineme rovnoměrný a přiměřený tlak dlaněmi rukou do stehen, čímž dojde k vytlačení středního břišního svalu dopředu (madhja). U dalších variant (váma či dakšina) pak vyvineme tlak pouze na jednu paži (levou či pravou). Je důležité u všech variant naulí, aby došlo k maximálnímu vědomému uvolnění svalstva v nenexponované části břicha, a to buď současně obě krajní svalové skupiny břicha, nebo případně střídavě levé a pravé.

Pokud se nám to podaří (alespoň zprvu částečně), pak vydržíme po dobu, kdy je nám to příjemné a nezvyšuje výdrž napětí (cca 5 – 10 vteřin). Následně uvolníme veškeré svalstvo a vtažení a pomalu se opět klidně, nenásilně a jemně zhluboka nadechneme a rovněž pomalu se narovnáme, napřímíme páteř.

Podobně provádíme pravé či levé naulí (váma či dakšina). Tuto techniku v „ucelené sestavě“ stačí praktikovat po ránu 5x. Po zvládnutí této „sestavy“ může přejít k postupnému vlnění zprava doleva a opačně.